ម៉ូទ័រសម្រាប់ថែសួន

ម៉ូទ័រសម្រាប់ថែសួន

Showing all 8 results

Show:

Coofix CF-GCS001 52CC 58CC Gasoline ChainSaw Machines

Highlights:
Pole Chainsaws
Feature:2-Stroke
Product Name:Gasoline Chain Saw
Displacement:52cc/58cc
Color:Yellow
Chain:Oregon
Power Source:Gasoline
Guide bar:18″/20″/22″
Engine Type:Two Stroke
Name:5200C chain saw

INGCO GCS5451811 GASOLINE CHAIN SAW 18″ 450MM

Highlights:

Displacement:46cc

Rated power:1.8Kw

Engine idle speed:3100±300rpm

Max. cutting diameter:445mm(18 inch)

Fuel tank capacity:550ml

Oil tank capacity:260ml

Powerful 2-stroke motor

18 inch chain saw

With saw chain AGSC51801

With chain saw bar AGSB51801

NCB350 Grass Trimmer gasoline mix

Highlights:

Machine power : 26 cc

* Type of machine : gasoline mix

* Load Speed: 6500RPM

* Blade : 303 mm

* Warranty From the company

NCB450ST Grass Trimmer gasoline

Highlights:

Model : AKZ-NCB450ST

* Machine power : 31 cc

* Type of machine : gasoline

* Speed : 6500 round/min

* Blade : 306 mm

NIKATEC NCD52CC Earth Auger Machine ( Not included Blade ) – ម៉ាស៊ីនខួងដី 52cc ប្រើសាំងលាយ អត់ផ្លែ

Highlights:

កំលាំងម៉ាស៊ីន : 52cc
ប្រភេទម៉ាស៊ីន : សាំងលាយ
ល្បឿនជុំ  : 6500ជុំ/នាទី
ទំហំផ្លែ : 200mm x 1m
250mm x 1m

NIKATEC NCD63CC ម៉ូទ័រខួងដី ( អត់ផ្លែ )

Highlights:

កំលាំងម៉ាស៊ីន : 62cc
ប្រភេទម៉ាស៊ីន : សាំងលាយ
ល្បឿនជុំ  : 7500ជុំ/នាទី
ទំហំផ្លែ : 250mm x 1m
300mm x 1m

Scroll To Top
Close
Close
Home
Categories
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping