ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត

ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត

Showing all 8 results

Show:

5L Bodelac 9000G – Metal and Wood Paint

Highlights:

5L for 37-45sqm / 2floor
Let it shine with Nippon Paint Bodelac 9000, the super gloss paint with a bright, tough finish.

With its striking, intense colours, this brilliant super gloss enamel paint makes it easy to give metals a warm glow, or wood a cool, glossy finish. Providing excellent coverage and fungus resistance, Bodelac 9000 is perfect for use on primed wood and metal surfaces, both internally and externally.

Features

 • Super gloss and matt finishes for wood & metal surfaces
 • Good hiding power
 • Anti-fungus
 • Protects against corrosion
 • Excellent adhesion to wood & metal surfaces
 • Long-lasting colours
 • Easy to apply
 • Durable
 • No Lead or Mercury added

Anti-Termite spray – ស្ព្រៃបាញ់កណ្ដៀរ 450cc

Highlights:
SUPER KILL

Crack And Crevice Spray, For kill termites, Cockroache ants & powder post beetles.

It is widely used for killing or repelling against termite, ant, cockroach and other insects that can be lasted for 14days.

Package : 450cc

Brand from Thailand

ATM Anti-Termite SD – ថ្នាំកណ្តៀរចាក់ដី

Highlights:

Detail

• Anti-termite soil treatment in a milky white mixture for long lasting protection.
• An ideal for termite control by design to create an effective chemical barrier to termite infestation.
• Great for new building under construction or treatment for existing infested termite building.
(Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Obtain special instruction before use.)

Packing

500 cc / 5 Litres

ការលាយ

ទឹកថ្នាំ 1 លីត្រលាយទឹកធម្មតា 40L ( 1L wtih 40L of water )

ការប្រើប្រាស់

មួយម៉ែត្រការ៉េចាក់ 5L នៃទឹកថ្នាំលាយរួច ( 5L/sqm )

$9.00$70.00

Lmiforce 20 SC – ទឹកថ្នាំកំចាត់ និងការពារកណ្តៀរ ប្រភេទឆ្លង

Highlights:

Termite and insect prevention products. The active ingredient is Imidacloprid Classified as Non repellent. When spraying Imforce 20 SC, termites and insects cannot know that the chemical has been sprayed in that area. increase the likelihood of chemical exposure Slow-acting, resulting in drug delivery and continuous death in both termites and insects. The active ingredient imidacloprid is commonly used in insect control to address the problem of resistance to pyrethroid chemicals. It is also popularly used to get rid of bed bugs, which is currently a big problem for tourism.

Package : 1L

របៀបលាយ

ទឹកថ្នាំ 1 លីត្រ លាយជាមួយទឹកធម្មតា 400L ( 1L with 400L water )

ការប្រើប្រាស់

ចាក់ 5L នៃទឹកថ្នាំលាយរួច ក្នុង មួយម៉ែត្រការ៉េ ( 5L/sqm )

Road Line : Yellow ( Reflective )

Highlights:
Reflective

A rubber-based paint for road and parking mark
Size : 5L
25-30sqm / 2floor
Color : yellow
use with thinner : NIppon Paint Road line 5L for the thinner 1L

Sherwood Fipforce Powder – ម្សៅចំណីរ សម្រាប់កំចាត់កណ្តៀរ

Highlights:
 • Used to prevent and eliminate termites, ants, cockroaches, three-pronged fleas, bed bugs, ticks, Vos. 435/2552
 • Sprinkling the force of the puff Furniture, cracks, various
 • Ready to use
 • package  150g
 • Product from Thailand

U90 A211 ( Red ) : Spray Paint

Highlights:

Acrylic Lacquer Spray Paint

Spray បាញ់ U90 ជាប្រភេទ អាគ្រីលិកឡាក់កឺ ផ្សំឡើងដោយសាធាតុ នីត្រូសែឡុយឡូស និង អាគ្រីលិកឡេសិន ដែលធ្វើអោយថ្នាំប្រកបដោយគុណភាពល្អពិសេសបាញ់ឆាប់ស្ថួត រលោង និងជាប់បានល្អបំផុត ក្នុងការបាញ់លើលោហះ និងឈើ ។
លោកអ្នកអាចបាញ់ថ្នាំនេះលើគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗ ដូចជាតុ កៅអី ឧបករណ៏ក្មេងលេង ទូដែកជាដើម ។

Scroll To Top
Close
Close
Home
Categories
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping